تصاویر مراسم فرش قرمز و اکران قسمت اول سریال جیران در هتل اسپیناس تهران