دانلود با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان تیتراژ

تیتراژ همایون شجریان جیران

با من امشب زیر باران گریه کن گریه کن

سر به زانوی خیابان گریه کن گریه کن گریه کن

مو به مو پیچ و خم هر کوچه را

با خم موی پریشان گریه کن

با من امشب زیر باران گریه کن گریه کن

سر به زانوی خیابان گریه کن گریه کن گریه کن

مو به مو پیچ و خم هر کوچه را

با خم موی پریشان گریه کن

یا از اول دل به رویایی نبند

یا در این رویای ویران گریه کن

عشق سلطان است و باقی بنده ای

زیر تیغ اش پای کوبان گریه کن

درد را باران نمی جوید ولی

زیر باران زیر باران گریه کن

 

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید